Local Governments (Part 2)

People’s Committee of KHÁNH HÒA
Address: No. 1 Trần Phú, Nha Trang City
Tel.   058 3822661 - 058 3822061
Fax:  058 3821903
E-mail: 
vpubkh@khanhhoa.gov.vn
Website: 
www.khanhhoa.gov.vn 
Chairman  Võ Lâm Phi

People’s Committee of KIÊN GIANG
Address: No. 6 Nguyễn Công Trứ Road, Vĩnh Thanh Ward, Rạch Giá Town
Tel. 077 3862135
Fax: 077 3862687
E-mail:
vpubnd@kiengiang.gov.vn
Website: http:www.kiengiang.gov.vn
Chairman Bùi Ngọc Sương

People’s Committee of KON TUM
Address: No. 125B Trần Phú, Kon Tum Town
Tel. 060 3862320
Fax: 060 3862493
E-mail:
vpubnd@kontum.gov.vn
Website:
www.kontum.gov.vn 
Chairman Hà Ban

People’s Committee of LAI CHÂU
Address: Tân Phong Dist, Lai Châu Town
Tel. 0231 3877180 - 0231 3877181
Fax: 0231 3876356
E-mail:
Laichau@laichau.gov.vn
Website:
http://laichau.gov.vn 
Chairman Nguyễn Khắc Chử

People’s Committee of LONG AN
Address:  No. 61 Nguyễn Huệ, Ward 1, Tân An Town
Tel. 072 3823810
Fax: 072 3821858
E-mail:
vpubnd@longan.gov.vn
Website:
http://www.longan.gov.vn 
Chairman Dương Quốc Xuân

People’s Committee of LÀO CAI
Address: No.268, Hoàng Liên Str, Kim Tân Ward, Lào Cai City
Tel. 020 3842334 
Fax: 020 3840006
E-mail:
contact-ubnd@laocai.gov.vn
Website:
http://www.laocai.gov.vn
Chairman Nguyễn Văn Vịnh

People’s Committee of LÂM ĐỒNG
Address:   No. 4 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt City
Tel: 063 3822307; 063 3822430
Fax:  063 3821138
E-mail: 
ubnd@lamdong.gov.vn
Website: 
http://www.lamdong.gov.vn
Chairman  Huỳnh Đức Hòa

People’s Committee of LẠNG SƠN
Address: Hùng Vương Road, Chi Lăng, Lạng Sơn City
Tel:  025 3812605 
Fax:  025 3812336
E-mail: 
ubndls@langson.gov.vn
Website: 
http://www.langson.gov.vn 
Chairman  Vy Văn Thành

People’s Committee of NAM ĐỊNH
Address: No. 1 Vị Hoàng Road, Vị Hoàng Ward, Nam Định City
Tel: 03503 849315
Fax: 03503 848627
E-mail:
vpubnd@namdinh.gov.vn
Website:
http://www.namdinh.gov.vn
Chairman Nguyễn Văn Tuấn
 
People’s Committee of NGHỆ AN
Address: No. 3 Trường Thi Road, Vinh City
Tel. 0383 844522
Fax: 0383 843049
Website:  http:www.nghean.gov.vn 
Chairman  Phan Đình Trạc

People’s Committee of NINH THUẬN
Address:  No. 450 Thống Nhất, Phan Rang Town
Tel:  068 3822683 - 068 3823083
Fax: 068 3822866
E-mail:
ubnd@ninhthuan.gov.vn
Website: 
http://www.ninhthuan.gov.vn
Chairman  Nguyễn Chí Dũng
 
People’s Committee of NINH BÌNH

Address: No. 3 Lê Hồng Phong, Ninh Bình City
Tel. 030 3871059
Fax: 030 3871890
E-mail: 
vpubnd@ninhbinh.gov.vn
Chairman  Bùi Văn Thắng

People’s Committee of PHÚ THỌ
Address: Trần Phú Road, Tân Dân, Việt Trì City
Tel. 0210 3846647 - 0210 3846524
Fax: 0210 3846816
E-mail:
ubphutho@hn.vnn.vn
Website:
http://www.phutho.gov.vn
Chairman Nguyễn Doãn Khánh

People’s Committee of PHÚ YÊN
Address:  No. 7 Độc Lập, Tuy Hòa Town
Tel. 057 3823652
Fax: 057 3824842
E-mail:
ubnd@phuyen.gov.vn
Website: http:www.phuyen.gov.vn
Chairman Phạm Đình Cự

People’s Committee of QUẢNG BÌNH
Address: No. 6 Hùng Vương, Đồng Hới City
Tel. 052 3823456
Fax: 052 3822791
E-mail:
ubnd@quangbinh.gov.vn
Website:
http://www.quangbinh.gov.vn
Chairman Nguyễn Hữu Hoài

People’s Committee of QUẢNG NAM
Address: No. 62, Hùng Vương, Tân Thạnh Ward, Tam Kỳ Town
Tel. 0510 3852739 - 0510 3852759
Fax: 0510 3852748
E-mail:
ubnd@quangnam.gov.vn
Website: 
http://www.quangnam.gov.vn
Chairman  Lê Minh Ánh

People’s Committee of QUẢNG NGÃI
Address:  No. 52 Hùng Vương, Quảng Ngãi Town
Tel:  055 3822855
Fax:  055 3822217
E-mail:  
ubnd@quangngai.gov.vn
Website: 
http://www.quangngai.gov.vn
Chairman  Nguyễn Xuân Huế
 
People’s Committee of QUẢNG NINH
Address: Hồng Hà, Hạ Long City
Tel. 033 3836032 - 033 3835852
Fax: 033 3835353
E-mail:
vpubnd@quangninh.gov.vn
Website:
http://www.quangninh.gov.vn
Chairman Nguyễn Văn Đọc

People’s Committee of QUẢNG TRỊ
Address: No. 45 Hùng Vương Road, Đông Hà Town 
Tel. 053 3852501 - 053 3851460 
Fax: 053 3852827
E-mail:
vpubndtinh@quangtri.gov.vn 
Website:
http://www.quangtri.gov.vn
Chairman Nguyễn Đức Cường

People’s Committee of SÓC TRĂNG
Address: No. 4 Trần Quang Diệu, Sóc Trăng 
Tel. 079 3822339 
Fax: 079 3820473 
E-mail:
vpubndtst@gmail.com 
Website:
http://www.soctrang.gov.vn
Chairman Huỳnh Thành Hiệp

People’s Committee of SƠN LA
Address: Khau Cả Road, Group 8, Tô Hiệu, Sơn La Town, Sơn La Province 
Tel. 022 3852011 - 022 3852010
Fax: 022 3852028
E-mail:
ubnd@sonla.gov.vn 
Website:
http://www.sonla.gov.vn
Chairman Hoàng Chí Thức

People’s Committee of THANH HÓA
Address: No. 35 Lê Lợi Avenue, Lam Sơn Ward, Thanh Hóa City 
Tel. 0373 852246 
Fax: 0373 851255 
E-mail:
vanphongub@thanhhoa.gov.vn 
Website:
http://www.thanhhoa.gov.vn
Chairman Mai Văn Ninh

People’s Committee of THÁI BÌNH
Address: No. 76 Lý Thường Kiệt, Thái Bình City
Tel. 036 3731524 
Fax: 036 3731513
E-mail:
ubnd@thaibinh.gov.vn
Website:
http://www.thaibinh.gov.vn 
Chairman Nguyễn Hạnh Phúc

People’s Committee of THÁI NGUYÊN
Address: No. 18 Nha Trang, Thái Nguyên City
Tel: 0280 3855214
Fax: 0280 3855385
E-mail:
ubnd@thainguyen.gov.vn
vpubnd@thainguyen.gov.vn
Website:
http://www.thainguyen.gov.vn
Chairman Phạm Xuân Đương

People’s Committee of THỪA THIÊN HUẾ
Address: No. 14 Lê Lợi, Huế City
Tel. 054 3822244 - 054 3849493
Fax: 054 3822803
E-mail:
ubndtth@thuathienhue.gov.vn
Website:
http://www.thuathienhue.gov.vn
Chairman Nguyễn Văn Cao

People’s Committee of TIỀN GIANG
Address: No. 23, Road 30/4, Ward 1, Mỹ Tho City
Tel. 073 3873153
Fax: 073 3873680
E-mail:
vp-ubnd@tiengiang.gov.vn
Website:
http://www.tiengiang.gov.vn
Chairman Trần Thế Ngọc

People’s Committee of TRÀ VINH
Address: No. 52A, Lê Lợi Road, Ward 1, Trà Vinh Town 
Tel. 074 3855892
Fax: 074 3855895
Website:
http://www.travinh.gov.vn
Chairman Trần Hoàn Kim

People’s Committee of TUYÊN QUANG
Address: No. 160 Trần Hưng Đạo, Minh Xuân, Tuyên Quang Town 
Tel. 027 3822484
Fax: 027 3822897
E-mail:
ubndtq@gmail.com 
Website:
http://www.tuyenquang.gov.vn
Chairman Đỗ Văn Chiến

People’s Committee of TÂY NINH
Address: No. C300 Cách Mạng Tháng Tám St., Ward 2, Tây Ninh Town
Tel. 066 3822233
Fax: 066 3827290
E-mail:
vpubnd@tayninh.gov.vn
Website:
http://www.tayninh.gov.vn
Chairman Nguyễn Văn Nên

People’s Committee of VĨNH LONG
Address: No. 88 Hoàng Thái Hiếu, Ward 1, Vĩnh Long Town
Tel. 070 3823100
Fax:  070 3828418
E-mail: 
vpubnd@vinhlong.gov.vn
Website: 
http://www.vinhlong.gov.vn
Chairman  Phạm Văn Đấu

People’s Committee of VĨNH PHÚC
Address: No. 30-40 Nguyễn Trãi Road, Đống Đa, Vĩnh Yên Town
Tel. 0211 3861169
Fax: 0211 3861743
E-mail:
ubnd@vinhphuc.gov.vn
vpubnd@vinhphuc.gov.vn
Website:
http://www.vinhphuc.gov.vn
Chairman Nguyễn Ngọc Phi

People’s Committee of YÊN BÁI
Address: Yên Ninh Road, Đồng Tâm, Yên Bái City
Tel. 029 3856689 - 029 3852343 
Fax: 029 3852808 
E-mail:
yenbai@chinhphu.vn 
Website:
http://www.yenbai.gov.vn
Chairman Hoàng Thương Lượng

 
*
*
*
  Send