US President has dinner at a Bun Cha restaurant in Hanoi

VietNamNet Bridge - US President Barack Obama last night spent one hour having dinner at Bun Cha Huong Lien - a local restaurant serving the famous Vietnamese roasted pork with vermicelli in Le Van Huu Street, Hanoi.


Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 3.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 4.

 The  car of the US President arrived at the Bun Cha Huong Lien Restaurant.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 5.

 Obama waved his hand to Vietnamese people.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 6.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 7.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 8.

 Obama entered the restaurant.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 9.

He shook hands with the restaurant owner.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 10.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 11.

Obama enjoyed bun cha with American chef Anthony Bourdain

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 12.

 Obama left the restaurant.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả gia truyền trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội - Ảnh 13.

He shook hands with Vietnamese people

Obama đi ăn bún chả ở Hà Nội - 5

Tổng thông Obama ăn bún chả - 6

Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả - 7

Obama left the restaurant.


PV


US President has dinner at a Bun Cha restaurant in Hanoi, social news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news, Vietnam breaking news
 
*
*
*
  Send